Vitreusdegeneration & Vitreusprolaps

Svar av Leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, auktoriserad ögonlysare, europeisk ögonspecialist ( Diplomate inom European College of Veterinary Ophthalmology, ECVO), veterinärmedicine doktor och professor i veterinärmedicinsk oftalmologi Kristina Narfström.

Vad är vitreusprolaps och hur det påverkar hundens syn?

Vitreousprolaps innebär att mer eller mindre stora delar av glaskroppsmassan har förflyttats framåt och kan då påvisas framför linsen. Oftast kan inte påverkan på hundens syn konstateras på grund av detta eftersom slingorna av felplacerad glaskropp är i de flesta fall relativt små (ser ut som små strängar strax framför linsen perifera delar).

Vad är vitreusdegeneration och hur det påverkar hunden syn?

Vitreousdegeneration innebär att det finns områden i glaskroppen med trådformade och/eller oregelbundna men lite tätare partier än normalt. Vanligaste placeringen för detta är i de yttre delarna mot ögats periferi. Synproblem brukar inte kunna påvisas på grund av denna typ av defekt.

Vet man arvsgången på dessa två tillstånd?

Så vitt jag vet har inga specifika undersökningar utförts vad gäller arvsgång för vitreousprolaps respektive vitreousdegeneration. Men inom ECVO (och ACVO), dvs den europeiska ögonspecialistföreningen (ACVO är motsvarande förening i Nord Amerika), finns det goda grunder för att antaga att dessa båda defekter är ärftliga hos CCD.

Hur bör man ställa sig till avel på individ med vitreusprolaps eller vitreusdegeneration? 

Om en hund är frisk för övrigt och inte har några andra sjukdomar som påverkar hunden menligt vad gäller funktion och livskvalitet kan således en hund med en eller båda diagnoserna användas i avel. Tänk dock på att i samband med kraftiga förändringar (mycket stora defekta områden) kan avel vara olämpligt. Avel är inte tillåtet om linssublux- eller linsluxation påvisats i samband med vitreousprolaps. Här vill jag dock påpeka att en primär linsluxation ofta leder till vitreousframfall medan vitreousframfall inte betyder att hunden kommer att få linsluxation – vad gäller CCD-rasen.

HÄR kan du läsa om diagnoserna, finns i länkar i artikeln. (Berör Italiensk Vinthund.)

Scroll to top