KCS- Torra ögon

Keratoconjunctivitis sicca, KCS, torra ögon, innebär att hunden har för låg produktion av tårvätska vilket leder till stor irritation i ögonen. KCS  kan bero på många olika saker. Det finns en ärftlig variant där tårkörtlarna angripits av det egna immunförsvaret och inte producerar tillräckligt med tårvätska för att smörja horn- och bindhinnan vilket leder till inflammation och uttorkning. Annan orsak till KCS är yttre trauma, d.v.s att hunden drabbats av en skada som rubbat tårproduktionen eller en obehandlad infektion i tårkörteln. KCS är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. Hos andra raser debuterar sjukdomen vanligtvis i medelåldern.

Hos Chinese Crested Dog finns dock en misstanke om att torra ögon med diagnosen KCS inte fullt stämmer. Detta kan härledas till utvärderingen av hälsoenkäten som genomfördes 2017-2018 samt efter samtal med ögonspecialist Diplomate Professor Kristina Narfström. Observationen att främst väldigt unga djur, från 14 dagar till några veckor gamla, av den hårlösa varianten drabbades av torra ögon. Detta väcker en misstanke om att den form av KCS som drabbar rasen kanske inte är samma typ som hos andra raser, utan att den kan ha ett samband med mutationen i FOXI3 som reglerar utvecklingen av ektodermalaorgan. Ektodermet är det cellskikt som i fosterstadiet utvecklar bland annat slemhinnor, körtlar, hår, hud, klor och tänder. Mutationen i FOXI3 är orsaken till hårlöshet i rasen och du kan läsa mer om den HÄR. Givetvis krävs korrekt behandling oavsett vilken form av torra ögon hunden drabbats av då sjukdomen är mycket smärtsam om den inte behandlas rätt.

Eftersom det är vanligt att väldigt unga valpar inom rasen drabbas är det viktigt att som uppfödare vara uppmärksam på eventuellt glegg i ögonen då valpen öppnar dessa och därefter. Om valpen skulle ha torra ögon är det av yttersta vikt att söka hjälp hos en ögonspecialist genast.

För mer ingående information kring torra ögon klicka HÄR och HÄR.

Hund med torra ögon ska inte användas i avel!

Scroll to top