RAS – Rasspecifik Avelsstrategi 

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln och tas fram av rasklubben i samarbete med specialklubben SDHK och fastställs av SKK. CCC gjorde sitt första RAS-dokument 2004, det andra 2016 och nu utarbetas vårt tredje RAS. 

RAS är tänkt att vara ett levande dokument och ett verktyg för avelsarbetet men också en dokumentation av rasens utveckling. Det har sina rötter i rasstandarden och SKK:s mål att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

RAS beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. RAS utgår från en beskrivning av nuläget och formulerar mål och handlingsplaner. 

Läs mer om RAS på SKK:s hemsida:  

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/ras-rasspecifika-avelsstrategier-/

Länk till senaste fastställda RAS:  

https://www.skk.se/sv/hundraser/chinese-crested-dog/

Scroll to top