Villkor för CCCs Köpa CCD

Genom att skicka in din annons via formuläret godkänner du alla nedanstående villkor som är tillämpliga för ditt val av annonstyp.
Läs noggrant den text som finns på denna sida, du hittar dem även i formuläret.

Behöver du hjälp? Maila annonser@ccclub.se


Publicering

Genom att skicka in din annons godkänner du publicering av den och alla uppgifter, foton, detaljer i annonsen.
Annonsen godkänns för publicering under vald kategori här på Chinese Crested Clubs Köpa CCD samt i förekommande fall även i Kinesposten, Årsboken, Facebook, Instagram eller liknande.
Du ansvarar för att alla insända och ifyllda uppgifter är korrekta och om något vid granskning saknas eller är felaktiga kommer annonsen inte godkännas för publicering. Vi kontaktar dig i så fall.
Chinese Crested Club förbehåller sig rätten att när som helst välja att ta bort annonsen eller inte godkänna annons om den bryter mot våra regler för annonsering.


Generella krav för annonser

Följande gäller samtliga annonsörer i samtliga kategorier.
Genom att skicka in en annons godkänner du publicering av denna och alla uppgifter i annonsen. CCC har inget ansvar för publicerade annonser eller deras riktighet och friskriver sig från allt ansvar för de affärer som görs via detta annonsplank.

  • Svenska Kennel Klubbens grundregler samt Jordbruksverkets regler & Chinese Crested Clubs avelsrekommendationer gäller alla annonser där det är tillämpligt. Annons som bryter mot någon av dessa publiceras inte.
  • Annonsören ska vara medlem i CCC med undantag för följande kategorier: Hanhundslistan och Hund Till Salu/Omplacering
  • Vid försäljning och avtal gällande hundar ska SKK:s avtal användas om säljaren är uppfödare. Om säljaren är privatperson ska alternativt köpeavtal upprättas.
  • Alla hundar som annonseras ut via CCC ska vara registrerade i SKK och ha stamtavla. Hundar som är äldre än 4 månader ska vara registrerade i Jordbruksverkets Hundregister.
  • Alla för kategorin obligatoriska fält ska vara korrekt och sanningsenligt ifyllda.
  • Annonsör som är föremål för disciplinär åtgärd från SKK/DN/CCC får inte annonsera under perioden som åtgärden är gällande.
Scroll to top