Variation av behårighet

Chinese Crested Dog består av två varianter, en hårlös och en med päls, Powder Puff. Genetiken bakom detta kan du läsa om du går in på FOXI3- Nakengenen. Rent genetiskt sett kommer en hårlös alltid att vara en hårlös oavsett hur mycket eller lite päls den har spridd på kroppen. En Powder Puff kommer på samma sätt alltid att vara en Powder Puff rent genetiskt sett oavsett mängd, längd och struktur på pälsen.

Eftersom pälsmängd och placering hos en hårlös kan skilja sig enormt från individ till individ finns det en inofficiell skala, 1-5, för att illustrera hur olika de hårlösa faktiskt kan se ut. Även hos Powder Puffen finns stor variation då det kommer till mängd, längd och kvalité på pälsen. För att åskådliggöra den variationen delas dessa in i en generell skala från 1-4.

Notera att dessa skalor enbart är inofficiella och används för att illustrera variationen inom rasen.

Hårlös

Grad 1 – True Hairless – Naken (supernaken)

Hunden är helt utan hår på kroppen förutom enstaka mycket spridda hårstrån och någon liten ö av hår där. Nosen /ansiktet är dock ofta hårigt i varierande grader. Tofsen på hjässan är liten och gles och består av täckhår av varierande mjukhet och behåringen på tårna o svansen av täckhår är gles.

Grad 2 – Hairless – Naken

Hunden har oftast inget hår på kroppen men kan ha enstaka spridda hårstrån, som är av täckhårskaraktär. Oftast hårig i ansiktet. Cresten glesar ut över nackknölen men når inte ner till skulderbladen. Håret på tassarna når upp till handloven och hasen på bakbenen. Sparsam behåring på svansen.

Grad 3 – Sparsly coated hairless – sparsamt hårig naken

En gles sparsam behåring  av täckhårskaraktär föreligger  och täcker oftast  kroppens överlinje men glesar ur mot sidorna och ned på låren. Ansiktet är behårat. Cresten täcker nacken men är gles. En sparsam behåring av täckhårskaraktär täcker ofta stor del av  benen och övergår i de tätare sockorna vid handloven och på hasorna. Behåringen kan täcka hela svansen men är tätare på de yttre två tredjedelarna av den. – Är hundens kropps- o benbehåring av underullskaraktär så är detta inte önskvärt.

Grad 4 – Hairy hairless – hårig naken

Hunden är behårad över hela kroppen med täckhår, men huden syns dock tydligt genom pälsen ( pga frånvaro av underull! ) Ansiktet är behårat. Flanken (ljumsken) har oftast enstaka hårstrån. Cresten är fylligare och når ned till skulderbladen och sockor o svans har fylligare behåring av täckhårskaraktär. Förekomst av underull är inte önskvärd.

Grad 5 – Very hairy hairless – mycket hårig (naken)

Hunden har tät täckhårsbehåring över ansiktet och hela kroppen men är ofta lite mindre hårig på mage och i ljumskar. Cresten är riklig och oftast lång och både sockor och svans har tät behåring. När täckhårskvalitén dominerar så är detta mer önskvärt än när underull blandas vilket alltså förekommer.

Bilder: Agnes Thorlaksdottir

Powder Puff

Grad 1 – Underbehårad

Pälsen är utan underull och huden kan skönjas genom pälsen.

Grad 2 – Slöja

En lätt slöja av mjuka täckhår som följer rörelserna. Underull finns som inte hindrar slöjans rörelser.

Grad 3 – Överbehårad

Pälsen består av så mycket underull att slöjans karakteristiska drag och rörelser förloras och pälsen står ut från kroppen.

Grad 4 – Korthårspuff/felpälsad puff

Pälsen är kort över hela kroppen, påminner om släthårshund, semilånghår.

Bilder uppifrån och ned: Birgit Lundström, Elin Gunnarsson, Fae Loundoun, Marianne Virta

Scroll to top