CCClubs regioner

Vårt avlånga land är indelat i sex CCC- regioner. Varje region har ett eller flera regionombud. Dessa fungerar som en knutpunkt i regionen, de kan sprida information och annat som kan föra samman rasentusiaster och intresserade.

Medlemmar i regionerna har lika stort ansvar som regionombuden att hålla regionerna levande, alla får ta initiativ och anordna aktiviteter. Varje region har också en egen Facebookgrupp.

Sök på Chinese crested Club Sverige Region XXX (XXX = regionens namn). Du kan vara med i vilka FB – regiongrupper du vill oavsett vilken region du är bosatt i.

CCC aktiviteter läggs upp på FB-regionsgruppern, på hemsidan, och på CCC Facebooksida.

Man behöver inte vara medlem i CCC för att delta i regiongruppernas aktiviteter men medlemmar har förtur om det finns ett begränsat antal platser eller kostar något.

För att bli regionombud så måste du vara medlem i rasklubben, genuint intresserad av rasen och vara redo att representera rasklubben och rasen.

Gå in i respektive regions FB-sida för att se aktuella träffar. (Länk finns i listan nedan)

Chinese Crested Club Sverige har följande regioner:

  • Norra Norrland
  • Södra Norrland
  • Mitt
  • Svealand
  • Västra
  • Södra

Regionombud och kontaktuppgifter

Malin Dahlberg
072-540 25 73

Emmy Holmlund
072-230 70 08

Linda Blom
070-213 88 42

Facebook

Tove Asplund
073-8023994

Ingela Dittman
070-317 88 79

Facebook

Jenny Joffer
070-8145058 

Sussi Nilsson
073-8336106

Facebook

Anna Carlsson
070-497 22 79

Mia Ternvald
072-7342550

Maddie Larsson
073-0223553

Facebook

Elin Gunnarsson
0703022152

Ivana Mijic
070-230 77 56

Facebook

Erika Thorvaldsson
070-993 09 39

Rebecca Nordahl
076-637 37 35

Facebook

Scroll to top