Tänder

Förutom behårighet skiljer sig den hårlösa varianten och Powder Puffen åt då det gäller tandmängd, utseende och placering av tänder. Även detta kan härledas till FOXI3 mutationen som finns hos de hårlösa men inte hos Puffarna, genetiken bakom detta kan du läsa om du går in på FOXI3- Nakengenen.

Tandmängd

Powder Puffen förväntas ha full tandstatus, dock kan någon tand ibland saknas vanligtvis incisiver eller premolarer. Att någon tand saknas är inte helt ovanligt oavsett vilken ras man tittar på. Genom den genmutation som leder till hårlöshet hos den nakna varianten så påverkas även mängden tänder. Avsaknad av tänder är vanligt förekommande hos de hårlösa, men givetvis är många, starka och väl placerade tänder önskvärt! Det som dock gör tänderna på just de hårlösa något mer komplicerade än t.ex. tänderna hos en Powder Puff är att valptänderna hos en hårlös valp inte alltid visar på antalet tänder som denne kommer att få då de permanenta tänderna kommer/eller inte kommer upp. På en plats där det funnits en mjölktand kommer det inte alltid upp en permanent tand, men på samma vis kan det komma upp en permanent tand där det tidigare inte funnits en mjölktand. Det är inte heller helt ovanligt att mjölktänder, speciellt canintänder, som inte blir utbytta mot permanenta kan sitta kvar resten av hundens liv om rötterna inte återbildats och fungera lika bra som en permanent tand.

Tändernas utseende

FOXI3 mutationen påverkar tändernas utveckling hos den hårlösa varianten vilket även leder till en annorlunda form på hörntänderna, canintänderna. Hos andra raser, och Powder Puffen, är hörntänderna på överkäken sabelformade och pekar nedåt med lätt sväng bak i riktning mot mungipan. Hos den hårlösa varianten är dock hörntänderna raka, konformade, till sin form och ofta riktade framåt.

Värt att notera är att många tänder är önskvärt men vid utställning ska hänsyn tas till att den nakna varianten av rasen rent genetiskt sett drabbas av vissa tandförluster och prissättning bör ske i enighet med hundens helhet.

Powder Puff- Hörntand- Notera sabelformen och att den är riktad nedåt.
Hårlös- Notera den raka formen och att tanden är framåtriktad. 
Hårlös- 2 år gammal hund där den övre hörntanden, mjölktand, inte blivit utbytt mot en permanent.
Powder Puff Valp- Notera att sabelformen hos hörntanden är mycket tydlig även på mjölktänder.
Hårlös Valp- Rak och framåtriktad hörntand.
Scroll to top