Styrelsen

Följande styrelse valdes på Årsmötet 2024

Ordförande
Agnes Thorlaksdottir
070-874 70 66
Veckholms-Säby 8
745 99 ENKÖPING
ordforande@ccclub.se

Viceordförande
Ivana Mijic
viceordforande@ccclub.se

Kassör (adjungerad)
Marie Callert
070-922 95 05
kassor@ccclub.se

Sekreterare
Mattias Algeson
sekreterare@ccclub.se

Ledamot
Ingela Dittmann
ingela@ccclub.se

Ledamot
Jenny Joffer
jenny@ccclub.se

Ledamot
Eva Söderqvist
eva@ccclub.se

Ledamot
Christine Törnqvist
christine@ccclub.se

Ledamot
Ida Roim
ida@ccclub.se

Ledamot
Rebecca Nordahl
rebecca@ccclub.se

Suppleant
Linda Chadell
linda@ccclub.se

Suppleant
Anders Åhman
anders@ccclub.se

Scroll to top