Rasens historia

Historik

Historiken på den här sidan kommer att uppdateras under 2024.

Senast uppdaterad 02 februari 2015

Det engelska rasnamnet är Chinese Crested. Det sista ordet i namnet motsvarar på svenska ungefär hårtofs eller hjälmprydnad.

Nakenhundens historia går tillbaka till förhistorisk tid. För flera tusen år sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös variant av Canis Africanis. Dessa hundar användes i avel och blev grunden till olika hårlösa raser. Nakenhunden är alltså inte ett modernt påfund. I en forntid kom hårlösa hundar från Afrika till Kina. Därifrån kom de till Amerika och England. Det finns ingen dokumentation om kinesen i Amerika från denna tid.

Redan under Han-Dynastin 200 f Kr – 200 e Kr hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar. Bland Aztekerna tillbads de hårlösa hundarna då de ansågs ha magisk och helande kraft på astmatiska och reumatiska sjukdomar.

Chinese Crested är alltså en mycket gammal ras och inte ett resultat av moderna tiders avel. 

Den kinesiska nakenhunden, som vi känner den idag härstammar från Latinamerika och Amerika.

Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för att delta som kuriosainslag på utställningar i England. 1928 ställdes en afrikansk nakenhund ut på Crufts, Ting of Helovan, ägare Mrs. Loyd.

Det var först på 60-talet som Chinese Crested blev känd ras i England. Mrs. Ruth Harris, kennel Staround, har lagt en stor del av grunden till dagens kinesiska nakenhundar. Hennes linjer ligger bakom mycket av dagens avelsmaterial i England och i Norden. 1969 bildades The Chinese Crested Dog Club i England, med första rasutställning 1974. Året efter, 1975, bildades The American Chinese Crested Dog Club. I Sverige bildades Chinese Crested Club 1991.

Den första kinesiska nakenhunden kom till Sverige på 1940-talet, men det var först 1972 som Cecilia Holmstedt importerade hundar från England och började sitt avelsarbete. Den första kullen att födas i Sverige var den 18/9-72 hos Camilla Corcuera på Ekensbergs slott utanför Södertälje.

Pudervipporna var på denna tid inte godkända för utställning men kunde registreras och användas i aveln. Fr.o.m 1984 kan de ställas ut. Det har givit rasen en ökad populäritet, vilket är helt naturligt eftersom Powder Puff (P/P) har samma härliga mentalitet om än kanske något dämpad (i de flesta fall) jämfört med sin nakne broder. Otaliga är de som tagit vägen via Powder Puff till Naket. Puffen är ju genom sin päls mer “naturlig” och vanlig hund.

Den kinesiska nakenhunden introducerades på sin tid som den perfekta “allergikerhunden”. Det har visat sig stämma i många fall, dock kan man inte utgå ifrån att alla allergiker kan klara en nakenhund. Det är ju inte enbart pälsen som är allergiframkallande. Allergifrågan är mycket komplicerad.

Scroll to top