Viktiga dokument

Via länken HÄR når du en samling av rasklubbens viktiga dokument. Här finns dels dokument som rör rasklubbens arbete (stadgar, CCC i arbete, policys) och välkomstbrev till nya medlemmar, men också dokument som gäller rasens hälsa, mentalitet och exteriör.

Scroll to top