Hälsoenkät

Under 2017-2018 genomförde styrelsen en stor hälsoenkät där så många uppfödare som möjligt som haft minst en kull de senaste 10 åren kontaktades. Kontakten skedde via telefonintervjuer och resultatet av enkäten presenterades på Rasklubbekonferensen i februari 2018. Syftet med enkäten var att studera hälsostatusen inom rasen. Resultat och analys av enkäten kan du läsa om du klickar på bilden nedan.

Scroll to top