Mentalenkäten

Uppfödar- och ägarenkät för chinese crested dog – “Mentalitet, personlighet och temperament 2023

Från mars till juni 2023 fick ägare och uppfödare av chinese crested dog (CCD) svara på en av två digitala enkäter gällande rasens mentalitet, personlighet och temperament. Deltagarna fick svara på strax över 80 frågor och följdfrågor. För uppfödarna fanns en speciell uppfödarenkät där svaren grundades i uppfödarens samlade uppfattning om rasens mentalitet, temperament och personlighet baserat på egenuppfödda och ägda CCD. Totalt inkom svar från 44 uppfödare som tillsammans fött upp och ägt runt 1800 CCD. Privatpersoner fick fylla i ”ägarenkäten” för varje CCD de ägt och totalt inkom svar för 363 individer. Uppfödarna fick även komplettera ”uppfödarenkäten” med individer om dessa utmärkt sig på något speciellt sätt från deras samlade uppfattning av rasen.

Enligt enkäterna framstod rasen generellt sett som en utomordentligt snäll sällskapshund som är intelligent, självständig, lättsamt och som också har ett otroligt stort hjärta för sin familj. Den samlade bilden av enkätsvaren visade på en ras som är ganska intresserad av människor, andra djur och hundar, har mycket låg aggressivitet, är mycket gladlynt, ljudsäker, orädd och med massor av personlighet.    

Närmare 90 % ansåg att rasen var en utomordentligt gladlynt sällskapshund. Rasen upplevdes av majoriteten som måttligt till mycket intresserade av människor och av de som hade brist på intresse troddes detta bero på, i fallande ordning; ointresse, att de vill hälsa på sina egna villkor, osäkerhet eller reserverat beteende.  

Rasen visade framför allt glädje när den fick springa fritt, vara med ägare och folk den kände, gå på promenad i fint väder, äta godis, när personer i hushållet kom hem från att ha varit borta, mysa/kela och vara nära sin familj, sträcka ut sig i varmt vackert väder samt använda nosen. Sådant rasen verkade mindre glad i var att leka med okända hundar, åka bil, vara med folk i allmänhet och gå promenader i dåligt väder.   

Enligt enkäterna visade CCD oerhört låg grad av aggressivitet och över 70 % upplevde rasen som orädd. En gemensam nämnare för de flesta som uppvisat rädslobeteende var att det hade framkommit redan som valp eller unghund. Generellt sett verkar dock inte rasen ha kvarvarande rädslor efter händelser.  

Svaren i enkäterna pekade tydligt på rasens stora personlighet. Den beskrevs bland annat som:

“Väsen, stora/speciella personligheter, clowner, blandning mellan katt/apa/hund, mer vän/familjemedlem än hund, intelligenta/ligger steget före/problemlösare, mänskliga, humoristiska, visar och tolkar känslor samt ser ens själ.”

HÄR finns en länk till Mentalenkäten “Enkätundersökning Mentalitet, personlighet och temperament 2023” som PDF.


Nedan kan man artikeln om Mentalenkäten som publicerades i Kinesposten No3 2023.

Scroll to top