BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

Nu har över 200 Chinese Crested Dogs startat BPH!
Vi har nått vårt första mål och rasen har fått en så kallad ”200-analys”, se längst ner på sidan.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

Nej, den hund du har med dig hem efter en BPH-beskrivning är densamma som du kom dit med! Däremot har du som hundägare fått ökad insikt om din väns mentala kapacitet.

Om din hund kan gå i koppel, är van att följa med i olika miljöer och har stött på främmande människor, det vill säga haft en normalt händelserik uppväxt, behöver ni inte förbereda er på något speciellt sätt. Du och din hund är välkomna som ni är!

Du ska ha hundens stamtavla med dig där hundens id-nummer framgår. Den behövs för den obligatoriska id-kontrollen. I stamtavlan finns vanligen vaccinationsintyget som du också ska visa upp. Den person som är anmäld som förare ska kunna uppvisa ett giltigt medlemsbevis i någon klubb inom SKK-organisationen.

Vattenskål till vovven och en filt att ligga på medan ni väntar kan vara bra att ha. Till beskrivningen behövs dessutom att du har med dig hundens favoritleksak (tillräckligt stor för att inte sväljas) samt bitar av hunden absoluta favoritgodis.

Hårlösa hundar får ha täcke vid dåligt väder. Det ska vara utformat så att det inte döljer hundens reaktioner. SKK har tagit fram anvisningar:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/bph/tacke-bph.pdf

Har du gjort BPH med din hund?
Maila till bph@ccclub.se hundens registreringsnamn, hårlag, kön, datum för beskrivningen, ägarens namn (personuppgifter publiceras ej) och gärna en bild om ni önskar vara med i Kinespostens BPH-galleri.
Vi presenterar det här på hemsidan, i Kinesposten och i Årsboken.
Gäller medlemmar i rasklubben, samt att du står som ägare för aktuell hund.

Du kan få bidrag för att göra BPH med din hund.
Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen så kolla upp vad din beskrivning kommer att kosta när du anmäler dig.

Om du startar BPH med din Chinese Crested Dog under året kan du som är medlem i rasklubben få tillbaka upp till 400 kronor, 200 kr från CCC och 200 kr från SDHK.

Detta gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott samt importerad hund.

Bidraget betalas även ut till uppfödare som är medlem och har sålt hund med bibehållen avelsrätt och/eller fodervärdsavtal. Då skall kopia på gällande avtal bifogas i ansökan till kassören. Bidraget gäller endast BPH under aktuellt år, dvs ej retroaktivt från tidigare år. Ej heller i förskott.

Så här gör du för att ta del av bidraget:
För att bidraget ska kunna betalas ut krävs att hundens ägare är medlem i rasklubben. Skicka in ditt resultat “Sammanfattande beskrivning” samt namn och kontonummer dit utbetalningen skall göras till: bph@ccclub.se

Sista ansökningsdag för bidrag är 20 november då CCC måste lämna in ansökan för SDHKs bidrag senast den 1 december.
Tänk på att om du skickar din ansökan med vanlig brev kan det ta flera dagar för din ansökan att komma fram.

Hitta arrangör och anmäl!
För att anmäla dig och din hund till BPH, ta kontakt med någon av SKK:s arrangörer direkt.

Länk till aktuell lista på arrangörer klicka här.

Under vintern förekommer det enstaka inomhusbanor, hör med din närmaste BPH-bana!
Många arrangörer gör gärna en dag om de får ihop anmälningar. Gå gärna ihop och kontakta en arrangör nära er!

Efter årsskiftet och under våren börjar arrangörerna släppa datum för BPH. Passa på att planera in det innan platserna tar slut.

  • Regionombud kan arrangera BPH-dag.
  • Är du uppfödare? Samla ihop valpköpare och vänner till BPH-dag.
  • Gå själv eller med vänner – BPH är öppet för alla raser.

Vad är en 200-analys?
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet. Här kan du läsa mer om rasens 200-analys.

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas avelsarbete. Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har man därför beslutat att varje ras som uppnår 200 beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM.

Dokumentet innehåller bland annat en tolkning av rasens spindeldiagram. Därutöver ingår stapeldiagram som visar på den variation som föreligger inom de olika beteendegruppernas spindelarmar. Sammanställningen skickas till special- och rasklubb som kan använda den i sitt arbete kring mentalitet, till exempel inom den rasspecifika avelsstrategin.

BPH är både givande och roligt, även för den enskilde hundägaren. Länk till arrangörer, information och regler klicka här

Källa: Svenska kennelklubben
Scroll to top