Köpa CCD

Välkommen till vår annonssida ”Köpa CCD” 

Här kan du lägga upp annonser för uppfödarlistan, valpkullar – både födda och ofödda och hundar till salu/omplaceringar. 
Läs reglerna noga och följ instruktionerna vid upplägg av annons. Annonser som inte uppfyller reglerna publiceras inte, ev avgifter återbetalas inte för felaktiga annonser.

Det kan ta några dagar innan den publiceras då arbetet med hemsidan är ideellt. 

Våra annonskategorier är följande: 

Prislista:

Valphänvisning:

 • Gratis för alla medlemmar

Hanhundslistan:

 • Medlem listad på uppfödarlistan – gratis 
 • Medlem inte listad på uppfödarlistan – 30 kr
 • Annonspris 100 kr för ej medlem 

Hundar till salu/Omplacering:

 • Gratis för uppfödare på uppfödarlistan
 • Annonspris 30 kr för medlemmar som ej listas på uppfödarlistan
 • Annonspris 100 kr för ej medlem

Uppfödarlistan:

 • 100kr/år vid godkänt CCC uppfödarprov, annars 200kr.
Betalning sker med BankGiro 5569-2271 eller
Swish 123 312 4922 (Skriv i meddelanderutan vad du betalat för).

Generella regler för annonsering: 

 • Endast SKK registrerade hundar med stamtavla får annonseras 
 • Annonsen ska följa SKK grundregler 
 • Annonsen ska följa JBV regler 
 • Annonsen ska följa CCC Avelsrekommendationer samt CCC Avelspolicy 
 • Du ansvarar för att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta och godkänner publicering genom att du skickar in annonsen. 
 • Säljare och köpare är personligen ansvariga för sina avtal och affärer. Det är inget CCC ansvarar för. 
 • Person som är föremål för disciplinära åtgärder får inte annonsera så länge åtgärden är gällande. 
 • CCC kan besluta om att avvisa eller ta bort en införd annons om det framkommer att reglerna inte åtföljs. Vi kontaktar berörd person i sådant fall. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt annonsteam: 
annonser@ccclub.se 

Länk till SKK grundregler: 
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf

Länk till JBV regler: 
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/hundar

Länk till CCCs Avelsrekommendationer och policy
CCC Avelsrekommendationer och policy 

Scroll to top