CCC uppfödarutbildning

SYFTE: Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån hos uppfödare av klubbens ras. 

BAKGRUND: Grundtanken med uppfödarutbildningen är att tillhandahålla uppfödare som brinner för rasen ett verktyg för vidare avel samt bredda kunskapsnivån hos uppfödarna för att bibehålla och främja rasen. Den fungerar även som en hjälp för presumtiva intressenter av rasen att välja en uppfödare som visat ett engagemang för rasen och klubben samt har genomfört en utbildning som omfattar det absolut nödvändigaste inom allt rörande uppfödning. 

INNEHÅLL:
Rasstandard, Anatomi, Genetik, Avelsplanering, Parning/valpning och Uppfödning av valpar.
Avtal/juridik, SKK:s grundregler, Registreringsbestämmelser,
Rasspecifik avelsstrategi och Näringslära  

STUDIEGÅNG: Självstudier  

LITTERATUR:
CCC Utbildningskompendium: Länk  
Hunduppfödning i teori och praktik. Länk till SKK:s webbshop
Rasspecifika avelsstrategier RAS för Chinese Crested, Rasstandard för Chinese Crested Dog , CCC:s raskompendium, SKK:s grundregler, SKK:s Registreringsbestämmelser, SKK:s Avelspolicy, SDHK:s Avelspolicy och CCC:s Avelspolicy.

Vid intresse av att genomföra CCC’s uppfödarutbildning vänligen kontakta chinesecrested@ccclub.se

Uppfödare som står med på CCC’s uppfödarlista och har genomfört uppfödarutbildningen med godkänt resultat kan skriva ut detta som genomförda uppfödarutbildningar.

Scroll to top