BPH diplom

Diplom för uppfödare som gillar BPH

Har du fött upp minst fem hundar av samma ras som genomfört BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom hos Svenska Kennelklubben och det är kostnadsfritt.

SKK:s BPH-uppfödardiplom har tagits fram för att premiera de uppfödare som både deltar på BPH med de egna hundarna och uppmuntrar valpköpare att gå BPH-banan med sina hundar. För att tilldelas diplomet krävs att du har ett registrerat kennelnamn och att mellan fem och tio hundar av samma hundras från din uppfödning klarat genomförd BPH, med eller utan skott.
Har du många hundar som deltagit, kan du få flera BPH-uppfödardiplom. Ansök redan idag och få bevis på att du värdesätter att få veta mer om hundarnas beteende och personlighet. Länk till SKK:s BPH-Uppfödardiplom klicka här.

Har du som uppfödare och medlem erhållit SKK:s BPH-Uppfödardiplom?

Maila BPH-ansvarig om detta. Vi publicerar namn, kennel, årtal då första diplomet erhölls och antal, som är rullande. Det är uppfödarens ansvar att informera BPH-ansvarig om aktuell antal genomförda BPH i sin uppfödning för uppdatering. Nya diplomater presenteras i Årsboken för gällande år.

Kontakt: bph@ccclub.se

Scroll to top