Hälsofrågor

Chinese Crested Club arbetar aktivt för att bibehålla rasens hälsa. Avelsrekommendationerna som klubben utformat är guidelinjer som alla klubbens medlemmar ska följa och är framtagna för att främja och bibehålla en friskt och sund ras. Oavsett om du är medlem eller inte ser vi givetvis helst att du följer de rekommendationer som är satta i strävan efter att föda upp friska och hälsosamma chinese cresteds.

I undermenyerna till “Hälsofrågor” kan du hitta information om några hälsoproblem som kan förekomma inom rasen.

Scroll to top