Hjärta

Den här sidan är under uppbyggnad.

Enligt Agria Breed Profiles och även enligt klubbens hälsoenkät är hjärtsjukdom en av de vanligast förekommande sjukdomarna i rasen. Här följer mer information om den vanligaste hjärtsjukdomen hos chinese crested dog.

Myxomatös mitralisklaffdegeneration

Följande text är skriven av Leg. vet. Erika Adler, svensk specialist inom kardiologi, för Kinesposten nummer 2 2023:

Klaffläckage, så kallad myxomatös mitralisklaffsdegeneration (MMVD), är det vanligaste hjärtfelet hos hund och drabbar främst hundar som väger under 15 kg. Klaffarna mellan kammare och förmak, framför allt på vänster sida, blir knöliga och börjar läcka och det orsakar ett blåsljud. Man föds inte med denna sjukdom utan den kommer med åren, nästan alla hundar över 10 år har någon förändring på klaffarna. Vi misstänker att det är flera gener som är involverade i nedärvningen av sjukdomen. Vissa raser drabbas mer än andra som tex Cavalier King Charles Spaniel och taxar, men det drabbar nästan alla små raser. Om läckaget blir stort kan hjärtat bli förstorat, och då finns det medicin vi kan sätta in som bromsar förloppet. Har man otur kan hunden drabbas av hjärtsvikt och få vätska på lungorna om läckaget blir väldigt stort. Hjärtsvikt drabbar ungefär en tredjedel av hundar med sjukdomen. 

Vi har genomfört en studie som har tittat på läckage över klaffarna på Chinese Crested hundar. Det var 102 hundar inkluderade i studien, från 5 månader till 14 år gamla. Ett hjärtultraljud genomfördes på alla hundar och förekomst av klaffläckage noterades. Vi hittade klaffläckage på 38% av hundarna och en tredjedel hade även läckage över klaffarna på höger sida i hjärtat. Vid 9,5 års ålder hade hälften av hundarna klaffläckage. Detta är liknande resultat som setts hos andra raser så Chinese Crested hundar verkar drabbas i liknande grad som de flesta andra små raser.  

Att helt utrota sjukdomen är svårt när den är så vanlig, men man har sett hos Cavalier King Charles Spaniel att hundar som får symtom sent i högre ålder också får valpar som får sjukdomen sent. Därför rekommenderar man att avla på hundar som utvecklar symtom i högre ålder för att förhindra att sjukdomen inte sprider sig ner i åldrarna. Ett enkelt sätt att notera om hunden har ett läckage är om den har ett blåsljud. Hundar med blåsljud i avelsbar ålder bör inte avlas på. För att få en definitiv diagnos krävs ett hjärtultraljud och alla hundar som har ett blåsljud bör göra ett hjärtultraljud. På så vis hoppas vi att färre hundar drabbas av hjärtsvikt.  

Studien finns publicerad i Journal of Veterinary Cardiology. 

CCC Avelsrekommendation gällande MMVD

Syfte med avelsrekommendationen 

MMVD förekommer hos alla rasen under 20 kg och går inte att eliminera helt, men vi kan definitivt se till att kliniskt friska hundar i avelsför ålder är friska vid avel. På så vis undviker vi att MMVD börjar att utvecklas hos unga djur och skjuter sjukdomen uppåt i åldern. Det är vad avelsrekommendationen har som långsiktigt syfte. 

Ett första steg  

Det är önskvärt att avelsdjur undersöks inför avel genom att en veterinär lyssnar med stetoskop på hjärtat (så kallad auskultation).  

De veterinärer som har specialkompens för detta är specialist inom kattens och hundens sjukdomar, så kallad steg 1-specialist. Enklast är att man ber den veterinär som ögonlyser ens hund att även lyssna på hjärtat med stetoskop i samband med ögonlysningen. 

Auskultationen är färskvara och gäller i ett år, precis som ögonlysningen. 

Vid blåsljud går man lämpligtvis vidare med ultraljud av hjärtat för att ta reda på vad blåsljudet beror på. Ingen hund med blåsljud ska gå vidare i avel utan vidare utredning av hjärtat. Om en hund får klaffläckage redan i avelsför ålder är det inte att rekommendera att använda djuret i avel. 

Rasklubben har tagit fram ett eget intyg som finns att ladda ner som PDF nedan och som kan användas kostnadsfritt. Intyget är för eget bruk. Ett alternativ är att be om att få en journalkopia där det framgår att hjärtat låter normalt. 

Pdf för nerladdning:

Vi har inga krav på att man utan blåsljud ska låta ultraljuda hjärtat.  

Ultraljud är också en färskvara och giltigt i ett år. 

Rasklubben sätter inte upp auskultation inför avel som ett ska-krav eller bör-krav i avelsrekommendationerna, utan CCC hoppas att uppfödarna själva känner att detta är något som de vill göra, både för sina egna hundars hälsa och för rasens framtid. Vi har god hörsamhet för avelsrekommendationerna, även bland de uppfödare av rasen som inte är knutna till rasklubben. Längre fram kommer vi att utvärdera avelsrekommendationen i samarbete med våra uppfödare. 

/CCC Avelskommitté juni 2023

Hundsport Special 2:2023

Hundsport Special nummer 2 2023 hade en artikel om MMVD skriven av Leg. vet. Mikael Svensson. Här finns länk till artikeln: https://www.skk.se/contentassets/81cd700a369a4befad4026e684cc9cb0/nr-2-2023-hjartsjukdom-s-41-43.pdf

Scroll to top