FOXI3 – Nakengen

Chinese Crested Dog (CCD) av den hårlösa varianten har en mutation i transkriptionsfaktorn FOXI3. Det är den mutationen som, i grova drag, gör att en hårlös CCD blir just hårlös. En hårlös CCD bär på en dominant gen som leder till hårlöshet och en recessiv gen för behårighet vilket i praktiken visar sig genom att hunden får mer eller mindre avsaknad av päls. Powder Puffen, den bepälsade varianten av rasen, bär på två recessiva gener för behårighet.

Tre raser, Chinese Crested Dog, Perro Sin Pello Del Peru (Peruansk nakenhund) och Xoloitzcuintle (Mexikansk nakenhund), bär på samma genmutation, FOXI3, som leder till hårlöshet. Med största sannolikhet härstammar dessa raser från samma ursprung men det som skiljer CCD mot de andra raserna är att de har långhårsanlag. Det vill säga CCD har lång päls på de delar av kroppen där päls förekommer och Powder Puffen är täckt med lång päls i förhållande till de andra rasernas behårade varianter som är slät eller semi-släthåriga.

HÄR finner du publikationen som utgavs efter att FOXI3 hade upptäckts och studerats.

HÄR finner du ett omfattande arbete kring mutationen i FOXI3 som på ett ingående sätt förklarar och förtydligar.

Chinese Crested Dog, hårlös & Powder Puff
Foto: Lola Folke & Sebastian Larsson
Perro Sin Pelo Del Peru, hårlös & bepälsad
Foto: Yvonne Kinberg & Anna Lydin
Xoloitzcuintle, hårlös & bepälsad
Foto: Malin Kallunki

Text Elin Gunnarsson

Scroll to top