Aktuellt

Nya RAS-dokumentet

Preliminära RAS 2024 finns nu att läsa för alla rasintresserade! Välkommen att inkomma med synpunkter till avelsrad@ccclub.se.

När dokumentet varit tillgängligt en månad så skickas det via SDHK till SKK Avelskommitté för att fastställas.

Ccpedegrees.se

I början av maj utsattes databasen för en hackerattack med utpressningskrav. Vi har återställt till en äldre backup och ökat säkerheten på servern så detta inte ska kunna hända igen, samt att vi nu tar backups mycket tätare. Därför kan nyare poster ha försvunnit och vi ber dig lägga in dem igen. Om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig till support@ccclub.se.

________________________________________

In early May, the database was subjected to a hacker attack with extortion demands. We have restored to an older backup and increased the security on the server so this should not happen again, and now backups are done much more frequently. Therefore, newer entries may have disappeared, and we ask you to add them again. Feel free to contact us at support@ccclub.se with any questions you may have.

Som medlem i CCC får du medlemsrabatter hos vissa företag under 2024. Glöm inte att titta under Medlemsförmåner för att se aktuella erbjudanden!


Inofficiella utställningar

Inofficiella utställningar för alla raser
Datum 12 maj 2024
Plats: Linköping, Vallamagasinet

Datum: 2 juni 2024
Plats: Enköping, Motorgården
Utställningarna är utomhus.

Rasspecialer 2024

Sommarsspecialen: arrangeras lördagen den 6 juli i samband med länsklubbsutställningen i Tvååker.

Höstspecialen: arrangeras i Eskilstuna lördagen den 24 augusti i samband med SDHK:s jubileum 2024.

Scroll to top