Villkor Uppfödarlistan

Uppfödarlistan
För medlemmar som vill stå på klubbens uppfödarlista gäller att uppfödaren förbinder sig att följa alla ska-kraven i CCC avelsrekommendationer på samtliga av kennelns uppfödda kullar under listningstiden. Detta gäller oavsett om kullen annonseras på CCC Köpa Hund eller inte. Det är önskvärt att även CCC bör-krav följs.
Uppfödare som står på CCC Uppfödarlista ska också följa CCC avelspolicy och de lagar och förordningar som styr djurhållning (läs igenom CCC Avelsrekommendationer och avelspolicy LÄNK innan du anmäler dig till uppfödarlistan).

Uppfödarlistan är endast öppen för medlemmar i CCC
Årsavgift är 100 kr för uppfödare som gjort CCC uppfödarprov. För övriga uppfödare är årsavgiften 200 kr.
När du står på listan får du faktura utskickad en gång om året av vår kassör. Om du skriver CCC uppfödarprov med godkänt resultat, mejla kassor@ccclub.se och informera om att du nästa gång ska betala den lägre avgiften.
Anmälan till uppfödarlistan görs här.
Uppfödarlistan publiceras i Kinesposten (utan foto) i alla tidningar som ges ut under betalperioden.
1 bild ingår i annonsen som publiceras på CCC Köpa Hund.
Listningen är synlig i 365 dagar med start från det datum annons skickats in och betalningen godkänts.
Hälften av avgiften tillförs Ingrid Broqvists fond för hälsofrågor.

Villkor för uppfödarlistan:
Uppfödare som betalar in till klubbens uppfödarlista förbinder sig till att följa klubbens avelsrekommendationer. Bryter uppfödare på listan mot dessa rekommendationer gäller följande:

Avstängning 12 månader:
I vissa fall blir man avstängd från CCC uppfödarlista, men vi kontaktar först uppfödaren via e-post. Detta sker om:
Föräldradjuren har inte uppnått 18 månaders ålder vid parningstillfället.
Föräldradjuren har inte en känd PLL-status.
Föräldradjuren är inte ögonlysta under de senaste 12 månaderna innan parning.
Brott mot SKK:s grundregler eller djurskyddslagen.
Efter 12 månader kan uppfödaren ansöka om listning igen förutsatt att inga fler överträdelser mot klubbens rekommendationer gjorts.
Bryter man mot gällande regler och blir avstängd returneras inte avgiften.

Varning utfärdas vid:
Brott mot bör-kraven i avelsrekommendationerna ger varning. Efter tre varningar stängs man av från uppfödarlistan under 12 månader.

Scroll to top