Katarakt – Grå starr

Katarakt eller grå starr är en grumling i ögats lins. Den kan omfatta hela linsen, total katarakt, eller delar av densamma, partiell katarakt. Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna som är av intresse.

Total katarakt diskvalificerar från avel. Bakre polkatarakt, BPK, diskvalificerar vanligen från avel. Främre Y-sömskatarakt är vanligen inget avelshinder; parning med fri individ rekommenderas.

För att läsa mer om SKK:s råd gällande katarakt och avel, klicka här: Källa

Scroll to top