PRA- Progressiv Retinal Atrofi

Även om det är ytterst ovanlig så kan rasen drabbas av olika former av PRA. Det finns ett par diagnoser som går att ställa genom DNA-test, t.ex. prcd-PRA och PRA-rcd3, och ett antal andra som enbart går att diagnosticera via ögonlysning. Klubben rekommenderar att DNA-test görs för ögonsjukdomarna prcd-PRA.

Sjukdomen

PRA (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med pcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

DNA-test

Forskare vid det amerikanska företaget OptiGen har identifierat genen som orsakar pcd-PRA hos ett antal hundraser. Det är viktigt att veta att inte alla sjukdomar som drabbar näthinnan är PRA, och att alla PRA-sjukdomar inte är prcd-formen av PRA. Det genetiska testet för prcd-PRA är därför bara informativt för prcd-PRA, inte för någon av de andra typerna av PRA. För att resultatet ska registreras i SKKs veterinärdatabas krävs att SKKs särskilda prcd-PRA remiss används.

Källa

Klubben informerar

SKK:s regler gällande DNA-test och den kunskap man fått via dessa test gäller fortfarande. Det betyder att varje enskild medlem av SKK-organisationen måste ta hänsyn till det resultat man erhållit. Det betyder att hundar som erhållit resultatet Affected alltså INTE får användas i avel. Däremot så kan hundar med resultat Carriers fortsätta användas i avel. Carriers får endast paras med hund DNA-testad clear från prcd-PRA. Nu kan du skicka in din hunds DNA-resultat till CCClub och den kommer att publiceras på klubbens hemsida. Är du uppfödare (uppfödare blir du när du tänker ta en kull valpar på din tik oavsett uppfödarnamn eller inte) skickar du in en kopia av DNA-resultatet till oss innan parning för att följa klubbens avelsrekommendationer som är nya from 2011-03-01 gällande PLL.

På SKK:s sida kan man INTE se om en hund är testad eller inte gällande prcd-PRA.

Scroll to top