PRA- Progressiv Retinal Atrofi

Även om det är ytterst ovanlig så kan rasen drabbas av olika former av PRA. Det finns ett par diagnoser som går att ställa genom DNA-test, t.ex. prcd-PRA och PRA-rcd3, och ett antal andra som enbart går att diagnosticera via ögonlysning. Klubben rekommenderar att DNA-test görs för ögonsjukdomarna prcd-PRA.

Sjukdomen

PRA (progressiv retinal atrofi) är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som har liknande symtom. En av dessa sjukdomar kallas prcd-PRA och förekommer i en rad olika hundraser. Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med pcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar.

DNA-test

Forskare vid det amerikanska företaget OptiGen har identifierat genen som orsakar pcd-PRA hos ett antal hundraser. Det är viktigt att veta att inte alla sjukdomar som drabbar näthinnan är PRA, och att alla PRA-sjukdomar inte är prcd-formen av PRA. Det genetiska testet för prcd-PRA är därför bara informativt för prcd-PRA, inte för någon av de andra typerna av PRA.

Klubben informerar

En hund som har erhållit resultatet Affected får INTE användas i avel. Carriers får endast paras med hund DNA-testad clear från prcd-PRA. 
Länk till CCC DNA-lista.
Länk till CCC avelsrekommendationer.

Scroll to top