Millenieskiftet – Klubben utvecklas 2000-2010

2000 års ordinarie årsmöte hålls i Stockholm den 19 februari. Även efter detta årsmöte var det små förändringar i styrelsen. Till ny ledamot valdes Karin Larsson samt nya suppleanter blev Sandra Jonsson och Madeleine Beckeman.
I verksamhetsplanen för -00 finns följande att läsa: anordna två officiella specialer, medverka i SDHK´s utställning i Ljungby. Kontinuerligt sända ut enkätfrågor till uppfödare varefter valpkullar registreras.
Under 2000 fanns CCC´s arbete för rasen lovordat i flera protokoll från kennel-klubbens olika kommittéer. CCC styrelsen fick även mottaga ytterligare ett bevis på organisationens uppskattning av det arbete som utförs för rasen, nämligen en mycket god tårta som SKK´s Avelskommitté tillsänt ledamöterna till ett styrelsemöte.
Specialerna är för första gången officiella utställningar och på vinterspecialen i Linköping dömer Åke Cronander. BIR blir powder puff hanen Ch Prefix Damascus och BIM blir Ch Lionheart Kan-Kan. Sommarspecialen i Avesta döms av Nina Karlsdotter och även hon hittar sina vinnare i samma hunder som på vinterspecialen
Protokollen för 2000 visar bl a på följande verksamhet: *Information till uppfödare utanför klubbens led ang. avelspolicy skickas. *CCC står som medarrangörer tillsammans med Bichon Bolognes Havanais Club (BBHC) till SDHK´s utställning i Ljungby.
Medlemsantalet var 31/12 327 personer.

2001 års årsmöte hölls dagen efter klubbens jubileumsutställning och 10-årsfirande.
SDHK var representerat genom Per-Inge Johansson som öven var mötesordförande.
Nu är det återigen dags för stora förändringar inom styrelsen. Två ordinarie ledamöter, en suppleant, klubbens revisor samt revisorsuppleanten som ställt sig till klubbens förfogande ytterligare två år valdes inte om. Medlemmar som deltog på mötet hade med sig en “alternativ lista” på kandidater till posterna ovan, och eftersom de var i majoritet på mötet föll valberedningens förslag till kandidater. Det finns bara två ledamöter samt ordförande Ingrid Broqvist kvar ifrån den “gamla styrelsen”.
Efter konstition ser styrelsen ut på följande sätt: vice ordf. Lars Söderberg, sekr. Tove Hellström, kassör Maud Linnerborg. Ledamöter Gunilla Agronius, Bo Stende, Victoria Eade. Suppleanter Ann Suvanto och Susanne Ryttersson-Lindén.
I förslaget till verksamhetsplan för 2001 fanns bl a följande: “redovisa inavelsgraden i registrerade valpkullar i KinesPosten” den meningen ströks tyvärr av årsmötet. Motivet för att meningen skulle strykas var bl a att “det är så svårt att sälja valpar, alla som ringer frågar om inavelsgraden i kullen mm mm”
Övrig text i verksamhetsplanen är ganska oförändrad från föregående år.
På jubileumsutställningen som dömdes av klubbens fd ordförande Kenneth Edh blir den nakna tiken Ch Prefix Absolutly Fabolous äg. Gunilla Agronius BIR och den nakna hanen Ch Suanhos Arapaho blir BIM.

Att summera en förenings 10-åriga verksamhet är inte lätt, jag har som utgångspunkt för min summering använt mig av klubbens protokoll, årsmöteshandlingar, årsböcker mm. Att det alltid i sammanfattningar blir avhugget och utvalt går inte att komma ifrån men genom att använda mig av citat, protokollsutdrag mm är det inte min subjektiva åsikt som kommer fram utan det faktiska skeendet i verksamheten.

Scroll to top