Klubben

2011 fyllde Chinese Crested Club 20 år.

Det var den 6 januari 1991 som klubben höll sitt första årsmöte och tillsatte sin första styrelse som tog över efter en interimstyrelse som sattes den 3 november 1990 på ett upptaktsmöte.

På nästa sida kan du läsa mer om de första tio åren, skrivit och sammanställt av Ingrid Broqvist när klubben fyllde 10 år.