Schemaändring Rasklubbskonferensen

Vi har blivit tvungna att kasta om lite i schemat

 

Lördag 24/2

09-12 Rapport från Hälsoenkäten (flyttad från söndag till lördag)

12-13 Lunch

13-15 Charlotte Jostvik går igenom RAS och rasstandard

15-16 Elin Johansson berättar allt om Foxi3 genen

16-17 Årsmöte

17-18 Rasklubbsdiskussioner

 

Söndag 25/2

08:30-10 Pälsvård

10-12 Lagar och juridik med Lars-Olof Carlén

12-13 Lunch

13-15 Rapport från mönstringen (flyttad från lördag till söndag)

15-16 Öppna diskussioner

 

Här hittar du mer information om konferensen och om hur du anmäler dig

 

Utökad anmälningstid är till den 22/2, betalningsdag 23/2 (ta med kvitto)