DNA listan

Du vet väl att du kan registrera din hunds DNA resultat för ögonsjukdomarna PLL och PRA-prcd hos klubben. Klicka bara på den röda knappen här till höger. Nu har du också möjlighet att registrera ditt resultat för PRA-rcd3.