Uppfödarutbildning

 

Ny studieplan för Chinese Crested Club's Uppfödarutbildning

Gäller from 130101

Ansvarig: Styrelsen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SYFTE: Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån hos uppfödare av klubbens ras.  Enligt 1998 års årsmötesbeslut krävs godkänd utbildning för att få valpar förmedlade i klubbens regi.
BAKGRUND: Utbildningen ska vara till hjälp för uppfödarna samt vara ett tungt vägande argument för an uppfödarna inom CCC är välutbildade och ser seriöst på uppfödningen av rasen.

Detta är speciellt viktigt eftersom "Europarådets konvention till skydd av sällskapsdjur" gäller i Sverige sedan våren 1995.
Jordbruksverket tillsammans med SKK kräver att uppfödarna genom rasklubbarna arbetar efter konventionens riktlinjer.

I vår ras har det de senaste åren skett en explosion av registrerade valpar. I de flesta fall, när en sådan ökning sker inom en ras, följer även sjukdomar/defekter, temperamentsförsämring och svårigheter att hitta goda hem till valparna.

För att ge presumtiva valpköpare större möjligheter att välja en seriös uppfödare att köpa valp ifrån och stärka uppfödaren i sin roll är kunskap en nödvändighet.

INNEHÅLL:

Rasstandard
Anatomi
Genetik
Avelsplanering Parning/valpning
Uppfödning av valpar Avtal/juridik
SKK:s grundregler                       
Registreringsbestämmelser                                           
Rasspecifik avelsstrategi                                       

STUDIEGÅNG: Självstudier
LITTERATUR:

CCC Uppfödarkompendium (går att ladda ner från medlemssidan)

Fördjupningsmaterial:
SKK Bokserie för uppfödare med sju böcker:
Uppfödarboken                                               Anatomiboken                                               Hundmatboken                                                  Juridikboken                                                 Beteendeboken                                            
Valpningsboken                                                  
Avelsboken                                                            

EXAMINATION: Efter överenskommelse som ska ske i god tid, med av styrelsen för CCC utsedd utbildningsansvarig, ska ett frågeformulär besvaras.
Examinationen sker på av SKK eller SDHK anordnad utställning eller CCC-special/möte och provet görs i närvaro av styrelseledamot/ombud
Frågorna delas ut på plats och återlämnas samma dag.
Provet skickas EJ per post.

Provet rättas av utbildningsansvarig som meddelar ordförande samt underrättar ansvarig valpförmedlare om godkänt prov.
Presentation av godkända uppfödare sker i "Kinesposten".

Diplom skickas ut av ordförande efter undertecknande av densamma.
Utbildningsansvarig har tystnadsplikt och meddelar enbart godkända resultat.

GODKÄNNANDE: För godkänt resultat krävs 80 procent rätta svar på varje provavsnitt.
KOSTNAD: En administrativ avgift på 100:- tas ut och gäller för provtillfället och ev. två omskrivningar.
Skulle fler skrivningar behöva göras erläggs ny avgift.