Vårt klubbemblem

klubbemblem01

 

Vårt vackra klubbmärke är ritat av Berit Eriksson i början av 90-talet, och har sitt ursprung i yin och yang symbolen , den gamla kinesiska daoistiska symbolen för två grundprinciper i tillvaron. Grundprinciperna uttrycker i samspel himmelens väg, varav yang är det manliga, ljusa, positiva och varma medan yin står för det kvinnliga, mörka, negativa och kalla. De båda principerna är oupplösligt förenade med varandra. De är varandras motsatser, men det ena kan inte existera utan det andra. Det står som symboler för motsättningen mellan det mörka och det ljusa, det våta och det torra, det negativa och det positiva, det passiva och det aktiva.
Vi i kinesklubben får väl också lägga till motsatsen mellan det nakna och det pälsade som också är varandras motsatser men som inte kan existera utan varandra.
I ordet negativ och positiv ska inte läggas något värdeomdöme, utan ska snarare liknas vid beskrivningen av negativ och positiv elektricitet.
Det är kanske viktigt i dagens diskussion att komma ihåg att varken den pälsade eller den nakna varianten av rasen ska ha "övertag" utan de ska vara varandras motpoler som ska existera i samklang och harmoni med varandra.

Ingrid Broqvist

Källor: "Bra Böckers Lexikon" och " Den kinesiska almanackan"