CCClubs avelsrekommendationer

Gäller från 1 januari 2017

 

Chinese Crested Clubs avelsrekommendationer berör alla klubbens medlemar, men vi ser givetvis att även icke medlemar tar del av dessa för att främja rasen. Som medlem bör du hålla dig ajour med rådande avelsrekommendationer och följa dessa. Vi tror och hoppas att alla medlemar följer avelsrekommendationerna även om de "bara" är rekommendationer.  


Båda föräldrarna ska ha uppnått lägst en ålder av 18 månader vid parningstillfället

  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får ej vara äldre än 1år vid parningstillfället
  • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status för Primär LinsLuxation(PLL)

 

  • Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25% i enskild kull
  • Vi bör känna till DNA-statusen för prcd-PRA
  • Vi bör känna till patellastatusen för båda föräldradjuren och undersökningen ska ej göras tidigare än vid 12 månaders ålder, i övrigt gäller att följa de rekommendationer som följer sjukdomen

 

DNA Status: Testad hund eller genetiskt fri genom fria föräldrar. Begreppet genetiskt fri (Clear by Default) kan upprepas i tre generationer. Avkommor till en tredje generations avkomma som är genetiskt fri behöver testas om.

exempel: Hunden Diva är testad med resultat normal. Hennes barn och barnbarn är då genetiskt fria såvida pappan också är normal/fri. Barnbarnsbarn måste testas om.

 

Utöver detta är alla uppfödare skyldiga att känna till och följa klubbens Avelspolicy, läs om dessa på följande länk: Avelspolicy

 

Listan är uppdelad i ska och bör. Rasklubben rekommenderar att alla kullar ska uppfylla skallkraven men önskemålet är att även börkraven uppfylls.

Vad händer om en medlem inte följer rekommendationerna? 
- Medlemmen kommer att kontaktas av avelsrådet
- Står medlemmens kennel på Uppfödarlistan tas den bort om kullen inte uppfyller ska-kraven
- Ingen valphänvisning på kull som inte uppfyller ska-kraven 

 

Vid osäkerhet eller frågor kring avel på individ som inte uppfyller rekommendationerna kontakta avelsrådet: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.