Avelsråd

 

Ansvarig avelfunktionär

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

  Elin Gunnarsson

   

 

070-30 22 152Vad gör ett AVELSRÅD?
Ja, det bestämmer rasklubben själv. Det finns dock vissa direktiv att ta hänsyn till, främst från SKK. Avelskommiténs främsta uppgift i CCC är att informera om vad som händer inom rasen, vad som är viktigt att tänka på ifråga om ev. defekter och/eller sjukdomar, inavelskoefficienter mm. Avelskommittén utgör också en av de viktigaste kommittéerna i arbetet med framtagande av den rasspecifika avelsstrategin.
Du kan läsa mer om avelsrådets arbetsuppgifter på sidan "CCC i arbete".

Rasklubben följer kontinuerligt upp hälsostatusen hos Chinese Crested genom enkäter till uppfödarna. Kartläggningar är nödvändigt för att rasklubb och uppfödare på ett tidigt stadium ska kunna få signaler om ev. uppdykande genetiska avvikelser. Men också som ett viktigt dokument över allt positivt som finns hos rasen.

SKK:s Rasspecifika avelsstrategier, som samtliga av landets ras- och specialklubbar har fått i uppdrag att utarbeta till 2004.

Avelsrådet tipsar er som vill börja med uppfödning att läsa SKK's
råd till uppfödare på deras hemsida.
SKK / avel

"ANOMALEX" Sund Hundavel - genetiska anomalier hos hund

SKK har en databas som du kan söka i och läsa beskrivningar av anomalier hos hund. Syftet är att sprida kunskap om sjukdomar och genetiska avvikelser hos hund. Materialet vänder sig till uppfödare och till övriga intresserade.

Databasen består av olika artiklar. Genom att söka på ett ord får du upp de texter som innehåller detta ord. Du kan läsa början på varje artikel och därefter välja vilken du vill läsa mer om.

Materialet är sammanställt av veterinär Berit Wallin-Håkansson på uppdrag av Svenska Kennelklubben.

© C.C.Club