Avelspolicy

CCC'S AVELSPOLICY

Gemensam värde-och tankegrund. Gemensamt uttalade ståndpunkter som kan tjäna som ramar i avelsarbetet för uppfödare och hanhundsägare.

Gäller alla uppfödare och hanhundsägare (som lånar ut sin/sina hanar till avel), även de som inte är medlemmar i Chinese Crested Club.

Uppfödare och hanhundsägare inom rasen Chinese Crested följer de lagar och förordningar som rör avelsarbete såsom

• Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur

• Djurskyddslagen med regler och förordningar

• SKK:s grundregler

• SKK:s avelspolicy

• Rasklubbens RAS-dokument med dess specifika formuleringar rörande avel med Chinese Crested..

Uppfödare och hanhundsägare inom Chinese Crested

• Samarbetar aktivt för rasens bästa

• Medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsoundersökningar, enkät odyl.

• Uppmuntrar aktivt valpköpare att deltaga i   hälsoundersökningar, enkät osv.

• Medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden

• Medverkar aktivt till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande

• Använder ej för unga individer i avel

• Använder till avel endast mentalt, funktionellt och exteriört rastypiska hundar